Packagings i producció mostraris de gespa artificial.
PACKAGING / DISSENY GRÀFIC / EDICIÓ D'IMATGES / PRODUCCIÓ
Client Tarkett FieldTurf
Sector Gespa Artificial
Serveis Packaging / Disseny gràfic
Direcció d'Art Pàmies&Vaqué
Projectes relacionats